Parels van de Flora- en Faunawijken - Den Haag

Colofon

De werkgroep Parelroute Flora en Fauna:

Het oorspronkelijke idee van de parelroutes komt van Stichting Boog. Dit was een stedelijke organisatie voor samenlevingsopbouw in Den Haag en omgeving. Sinds 2012 is de organisatie van de route in handen van de Parels zelf. De werkgroep Parelroute Flora- en Faunawijken is ondergebracht bij het wijkberaad Vruchtenbuurt. We hebben er alles aan gedaan om ook dit jaar weer een gevarieerd programma samen te stellen met voor ieder wat wils.

Parels 2019 vervolg…

Vindt u dit project leuk en had u zelf ook graag als Parel meegedaan of kent u mensen die een parel zijn? Volgend jaar willen we opnieuw een Parelroute in de Floraen Faunawijken organiseren. De trekker daarvan is de eerder genoemde werkgroep.

U kunt zich bij hen aanmelden via de voorzitter René Sijnja:

De Werkgroep Parelroute Flora en Fauna 2018 was in handen van:

 • Sjaak Blom
 • Marit de Mooij
 • Yoke Rietbroek-Nijssen
 • René Sijnja
 • Vormgeving: Marianne de Vin
 • Drukwerk: BMG bv
 • Website: Eduard Bekker (layout.nl/eduardbekker.nl)

Met dank aan:

 • Alle Parels voor hun deelname, durf, eigenheid, en enthousiasme
 • Alle locaties
 • Bibliotheek Bomenbuurt
 • Wijkberaad Vruchtenbuurt
 • Wijkberaad Bloemenbuurt
 • Alle bewoners voor hun tips en voor hun hulp bij verspreiden van posters en het parelboekje.
stichtingen300
stichtingen558


Terug   > Home - Colofon
  

Eervorig jaar (2019) 52 deelnemers!